Wykorzystujemy pliki cookies. Moїna je zablokowaж. Wiкcej informacji w naszym Regulaminie i Polityce Prywatnoњci.
logo

Niezwykle prężnie działająca Fundacja SMA zorganizowała szkolenie z Chiarą Mastellą, światowej klasy ekspertem z ponad 30 letnim doświadczeniem w rehabilitacji dzieci z najcięższą postacią SMA. Dzięki udziałowi w szkoleniu zdobyłam bardzo dużo nowej wiedzy na temat wsparcia oddechowego (koflator, ambu, ssak, respirator), pielęgnacji, żywienia oraz odpowiedniego wsparcia ortotycznego dzieci z SMA typu 1 i 2.