Wykorzystujemy pliki cookies. Moїna je zablokowaж. Wiкcej informacji w naszym Regulaminie i Polityce Prywatnoњci.
logo

Dnia 27.10.2017 r uczestniczyłam w spotkaniu szkoleniowym (AG) Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Terapeutów Metody Vojty. Podczas spotkania uczestnicy doskonalili swoje umiejętności w zakresie przyporządkowywania globalnych wzorów motorycznych pacjenta do idealnej ontogenezy motorycznej, oceny jakościowej, stawianiu głównego problemu terapeutycznego, a także wyboru wariantów odruchowej lokomocji oraz ich zastosowania.