Wykorzystujemy pliki cookies. Moїna je zablokowaж. Wiкcej informacji w naszym Regulaminie i Polityce Prywatnoњci.
logo

W czerwcu br. ukończyłam kolejny, trzeci moduł cyklu szkoleniowego w zakresie Dynamicznej Stabilizacji Nerwowo - Mięśniowej (DNS). Jest to metoda terapeutyczna stworzona przez profesora Pawła Kolara - ordynatora kliniki rehabilitacji i medycyny sportowej Uniwersytetu im. Karola w Pradze - ucznia Vaclava Vojty, Karela Lewita oraz Vladimira Jandy.

DNS zakłada, że rozwój struktur anatomicznych jest ściśle związany z rozwojem funkcji motorycznych, obejmujących wszystkie układy zmysłowe (wzrok, słuch, układ przedsionkowy, czucie głębokie, eksterocepcję, obszar twarzowo-czaszkowy). Jeżeli jeden mięsień nie działa prawidłowo, zaburzona jest stabilizacja całego ciała. Celem terapii jest przywrócenie tej stabilizacji dzięki odpowiednim ćwiczeniom. DNS to ciekawe i integrujące podejście terapeutyczne, które w zgodnej opinii profesjonalistów i pacjentów jest mniej wyczerpujące dla pacjenta niż wiele innych metod fizjoterapii, dlatego też jest często stosowane u dzieci, osób starszych, a także pacjentów, którzy nie mogą wykonywać  intensywnych ćwiczeń, na przykład pacjentów onkologicznych.