Wykorzystujemy pliki cookies. Moїna je zablokowaж. Wiкcej informacji w naszym Regulaminie i Polityce Prywatnoњci.
logo

Na rozpoczęcie roku wzięłam udział (4 luty) w warsztacie szkoleniowym organizowanym przez Małopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Terapeutów Metody Vojty w Nowym Targu. Warsztat poświęcony był doskonaleniu praktycznych umiejętności w zakresie analizy kinezjologicznej pacjentów.