Wykorzystujemy pliki cookies. Moїna je zablokowaж. Wiкcej informacji w naszym Regulaminie i Polityce Prywatnoњci.
logo

Metoda Vojty jest z doskonałymi wynikami stosowana u młodzieży i dorosłych doświadczających problemów na tle neurologicznym i ortopedycznym (m.in. skoliozy, zespoły bólowe kręgosłupa, stwardnienie rozsiane). Bardzo dobre efekty uzyskuje się u osób po udarach mózgu, w terapii nakierowanej na stymulację odbudowy wzorców motorycznych. Szczególnie atrakcyjne dla dorosłych pacjentów, jest bardzo częste odczucie poprawy bezpośrednio po terapii. Metoda Vojty w zasadzie jako jedyna, może być zastosowana również w przypadku chorych, którzy nie są w stanie wykonywać ćwiczeń, reagować na polecenia i współpracować z terapeutą. Daje również znacznie lepsze efekty niż rehabilitacja o charakterze biernym.