Wykorzystujemy pliki cookies. Moїna je zablokowaж. Wiкcej informacji w naszym Regulaminie i Polityce Prywatnoњci.
logo
  • Terapia dzieci - koszt wizyty (dla pacjentów znajdujących się pod moją stałą opieką) wynosi 130 zł. Czas trwania wizyty około 40 minut. Rehabilitacja według metod specjalnych wraz ustalaniem planu terapii i instruktażem. W ramach każdej wizyty w toku prowadzonej terapii dobieram i osobiście wykonuję odpowiednie ćwiczenia a następnie instruuję w ich wykonywaniu rodziców. Uczę zasad właściwej pielęgnacji dziecka. Ponadto, dla rodziców prowadzących terapię dziecka, jestem do dyspozycji w kontakcie telefonicznym, w celu wyjaśniania wszelkich wątpliwości.

  • Rehabilitacja dla dorosłych - koszt wizyty (dla pacjentów pod moją stałą opieką) wynosi 130 zł (około 40 minut rehabilitacji). W ramach każdej wizyty wykonuję indywidualnie dobrane i modyfikowane ćwiczenia. Ponadto, opiekunowie uzyskują szczegółowe instrukcje do prowadzenia terapii domowej. Podane ceny wizyt dla osób dorosłych mają charakter orientacyjny - ustalane są indywidualnie i uzależnione od stanu funkcjonalnego pacjenta.

  • Konsultacje i pierwsza wizyta przed rozpoczęciem terapii - 180 zł (czas trwania wizyty około 70 minut). Wywiad podmiotowy i przedmiotowy, szczegółowa diagnoza problemów pacjenta z użyciem odpowiednich testów, ocena stanu rozwojowego dziecka, ustalanie planu terapii, szczegółowe wyjaśnienia odnośnie diagnozy oraz informacje o zasadach prowadzenia terapii, dobór i osobiste wykonanie ćwiczeń oraz instruktaż dla opiekunów (pacjenta), instruktaż pielęgnacji dziecka. W przypadku dzieci prowadzonych metodą SI koszty pierwszej wizyty i koniecznej diagnostyki ustalane są indywidualnie.

  • Wizyty domowe - na terenie Katowic koszt wizyty domowej wynosi od 350 zł dla dzieci (czas trwania wizyty około 60 minut). W przypadku wizyty realizowanej poza Katowicami (wyłącznie aglomeracja katowicka w obrębie: Będzin, Bytom, Chorzów, Czeladź, Gliwice, Mikołów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Sosnowiec, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tychy) oraz rehabilitacji domowej dla osób dorosłych, jej koszt ustalam indywidualnie.