Wykorzystujemy pliki cookies. Moїna je zablokowaж. Wiкcej informacji w naszym Regulaminie i Polityce Prywatnoњci.
logo

Banaszek, G. (2004). Rozwój niemowląt i jego zaburzenia a rehabilitacja metodą Vojty. Bielsko-Biała: Alfa Medica Press.

Borkowska, M. (1997). Metoda Vaclava Vojty. W: M. Borkowska (red.), Dziecko niepełnosprawne ruchowo. Część 2. Usprawnianie ruchowe (s. 98-101). Warszawa: WSiP.

d’Avignon, M., Norén, L., Arman, T. (1981). Early physiotherapy ad modum Vojta or Bobath in infants with suspected neuromotor disturbance. Neuropediatrics, 12 (3), 232-241.

Kanda, T., Pidcock, F.S., Hayakawa, K., Yamori, Y., Shikata, Y. (2004). Motor outcome differences between two groups of children with spastic diplegia who received different intensities of early onset physiotherapy followed for 5 years. Brain & Development, Vol 26 (2), 118-127.

Kiebzak, W., Szmigiel, Cz. (1996). Ocena efektów wczesnego usprawniania leczniczego niemowląt urodzonych z niską masą ciała neurofizjologiczną metodą Vojty przy pomocy skali T1. Postępy Rehabilitacji, Suplement II (1996), 122-124.

Kokosz, M. (2001). Metody kinezyterapeutyczne, ich klasyfikacja i skuteczność w świetle studiów bibliograficznych. Autoreferat pracy doktorskiej. Katowice: Akademia Wychowania Fizycznego (praca niepublikowana).

Ludewig, A., Mähler, C. (1999). Krankengymnastische Frühbehandlung nach Vojta oder nach Bobath: Wie wird die Mutter-Kind-Beziehung beeinflusst? (Early Vojta or Bobath physiotherapy: what is the effect on mother child relationship?). Praxis Der Kinderpsychologie Und Kinderpsychiatrie, Vol. 48 (5), 326-339.

Orth, H. (2013). Terapia metodą Vojty. Wrocław: Elsevier Urban & Partner.

Sadowska, L. (2001). Neurokinezjologiczna diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego. Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Sarimski, K., Hoffman, I.W. (1993). Uberfürsorglichkeit als Bewältigungsreaktion bei der Durchführung intensiver Krankengymnastik (Overprotectiveness as a coping reaction in intensive physical therapy). Zeitschrift fur Kinder- und Jugendpsychiatrie. Vol. 21 (2), 109-114.

Sikora, G. (2006). Psychologiczne konsekwencje prowadzenia terapii dzieci z uszkodzeniami centralnego układu nerwowego neurokinezjologiczną metodą odruchowej lokomocji według Vaclava Vojty. Warszawa: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (praca niepublikowana).

Surowińska, J. (2012). Metoda Vojty. Praktyczny poradnik dla rodziców. Warszawa: PZWL.

Vojta, V., Peters, A. (2006). Gry mięśniowe w odruchowej lokomocji i w ontogenezie ruchu. Warszawa: Fundacja Promyk Słońca.