Wykorzystujemy pliki cookies. Moїna je zablokowaж. Wiкcej informacji w naszym Regulaminie i Polityce Prywatnoњci.
logo

Doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty zdobywam od roku 1995. Specjalizuję się w terapii neurorozwojowej dzieci oraz w rehabilitacji neurologicznej młodzieży i dorosłych z problemami powstałymi na tle neurologicznym i ortopedycznym.

W rehabilitacji stosuję głównie metody neurorozwojowe: Vaclava Vojty oraz DNS (Dynamiczna Stabilizacja Nerwowo - Mięśniowa). Są to metody stosowane z powodzeniem w pediatrii (np. zaburzenia napięcia mięśniowego, mózgowe porażenie dziecięce, skoliozy), u pacjentów neurologicznych (np. po udarach) oraz w leczeniu ortopedycznym (np. schorzenia stawów).

Posiadam certyfikat terapeuty metody Vojty i znajduję się na liście terapeutów, prowadzonej przez Polskie Towarzystwo Terapeutów Metody Vojty. Jednym z wymogów stawianych przez Towarzystwo, publikujące listę rehabilitantów upoważnionych do prowadzenia terapii, jest systematyczne podnoszenie kwalifikacji.

Posiadam również certyfikat terapeuty Integracji Sensorycznej (SI), który uzyskałam z rąk Violett Maas (uczennicy Jean A. Ayres, twórczyni terapii zaburzeń integracji czynności zmysłowych).

Wykształcenie

1993 - 1997 Akademia Wychowania Fizycznego, Katowice
Absolwent kierunku fizjoterapia, tytuł zawodowy: magister fizjoterapii

Prawo wykonywania zawodu i RPWDL

Numer prawa wykonywania zawodu: 32633
RPWDL - Rejestr Praktyk Zawodowych Fizjoterapeutów: 212799 - F-01 

Szkolenia i certyfikaty

1995 - 1998 Krakowski Ośrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego, Kraków
• Kurs "Neurokinezjologiczna terapia według Vojty"
Świadectwo Internationale Akademie für Entwicklungs Rehabilitation e.V. München (prof. T. Hellbrugge), Krakowskiej Fundacji na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Promyk Słońca" i Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego

1997 - 1999 Samodzielny Ośrodek Rehabilitacyjno - Oświatowy dla Dzieci Niepełnosprawnych, Katowice
• Kurs "Diagnoza i Terapia Zaburzeń Integracji Czynności Zmysłowych"
• Szkolenie prowadzone przez Violet F. Maas (uczennicę Jean A. Ayres - twórczynię teorii zaburzeń integracji czynności zmysłowych - SI)
Certyfikat terapeuty SI - uprawnienia do realizowania obserwacji SI, stosowania wybranych testów pakietu Southern California Sensory Integration Tests oraz do programowania terapii SI

2001 - 2003 Internationale Vojta Gesellschaft e.V., Fundacja Promyk Słońca, Wrocław
• "Kurs für Angewandte Entwicklungskinesiologie bei bewegungsgestörten Säuglingen, Kindern und Jugendlichen nach Vojta"
Certyfikat terapeuty metody Vojty 

2007 Internationale Vojta Gesellschaft e.V., Wrocław 
• "Wariacje odruchowego pełzania” (Workshop)

2008 Internationale Vojta Gesellschaft e.V., Warszawa
• "Skolioza – możliwości leczenia. Użycie metody Vojty u pacjentów ze skoliozą”

2009 Internationale Vojta Gesellschaft e.V., Wrocław
• "Porażenie splotu barkowego” (Workshop)

2010 Internationale Vojta Gesellschaft e.V., Fundacja Promyk Słońca, Wrocław 
• "Vojta IVG Refresherkurs für Angewandte Entwicklungskinesiologie nach Vojta" - IVG Refresherkurs (kurs powtarzający)

2011 Polskie Towarzystwo Terapeutów Metody Vojty, Warszawa
• "Ontogeneza motoryczna dziecka i jej znaczenie w opisie dziecka oraz w planie terapii” (Workshop)

2012 Internationale Vojta Gesellschaft e.V, Wrocław 
• "Metoda Vojty w terapii przedwcześnie urodzonych dzieci”

2013 Polskie Towarzystwo Terapeutów Metody Vojty, Wrocław
• "Terapia metodą Vojty w zastosowaniu u dzieci ze skoliozą i wadami postawy”

2015 Internationale Vojta Gesellschaft e.V., Polskie Towarzystwo Terapeutów Metody Vojty , Szczecin 
• "Zastosowanie metody Vojty w ramach wczesnej interwencji i usprawniania dzieci, młodzieży i dorosłych" - Refresherkurs (kurs powtarzający)

2015 - 2016 Rehabilitation Prague School, Fundacja Promyk Słońca, Wrocław 
• "Dynamic Neuromuscular Stabilization according to Kolar" - stopnie A, B i C

2016 Internationale Vojta Gesellschaft e.V, Polskie Towarzystwo Terapeutów Metody Vojty, Gdynia 
• "Terapia pacjentów z asymetrią o różnej etiologii metodą Vojty” (Workshop)

2018 Fundacja SMA, Wrocław
• "Chiara Mastella’s workshop dedicated to SMA 1 and SMA 2 Children”

2018 Internationale Vojta Gesellschaft e.V, Polskie Towarzystwo Terapeutów Metody Vojty, Goleniów
• „Odruchowa lokomocja według Vojty” (Workshop)

2019 Internationale Vojta Gesellschaft e.V, Polskie Towarzystwo Terapeutów Metody Vojty, Ruda Śląska
• „Odruchowa lokomocja według Vojty u pacjentów z problemami nietrzymania moczu” (Vojta Workshop)

2019 Internationale Vojta Gesellschaft e.V, Polskie Towarzystwo Terapeutów Metody Vojty, Warszawa
• „Mechanizmy unikania w motoryce spontanicznej i odruchowej lokomocji” (Vojta Workshop)

2019 Internationale Vojta Gesellschaft e.V, Polskie Towarzystwo Terapeutów Metody Vojty, Warszawa
• „Odruchowa lokomocja według Vojty i jej zastosowanie u pacjentów z problemami z barkiem” (Vojta Workshop)

2022 Internationale Vojta Gesellschaft e.V, Polskie Towarzystwo Terapeutów Metody Vojty, Warszawa
• „Cykl kroków u pacjenta z hemiplegią w kontekście faz chodu” (Vojta Workshop)

2022 Profi Medical, Katarzyna Hrynyszyn - certyfikowany nauczyciel metody Barbary Zukunft-Huber, Sosnowiec
• „Trójwymiarowa manualna terapia stóp na neurofizjologicznych podstawach wg Barbary Zukunft-Huber”

2022 Internationale Vojta Gesellschaft e.V, Polskie Towarzystwo Terapeutów Metody Vojty, Witonia
• „Wady stóp w kontekście odruchowej lokomocji wg Vojty” (Vojta Workshop)

2024 DNS Pediatrics Joanna Surowińska, Nauczyciel Internationale Vojta Gesellschaft e.V, Warszawa
• „Wizyta patronażowa noworodka”

Doświadczenie zawodowe

1997 - 2008 Samodzielny Ośrodek Rehabilitacyjno - Oświatowy dla Dzieci Niepełnosprawnych, Centrum Rozwoju Dziecka, Katowice
• fizjoterapeuta

2007 - 2014 Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy dla Dzieci, Gliwice
• konsultant - fizjoterapeuta

2009 - 2014 Centrum Rehabilitacyjno - Oświatowe "Odrodzenie", Punkt Wczesnej Interwencji, Katowice
• fizjoterapeuta

2014 - do nadal Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
• fizjoterapeuta - konsultant

2008 - do nadal Terapia Neurorozwojowa i Neurorehabilitacja (własna działalność)

Certyfikaty